Parning gjord mellan Lappforsens Ultra(Frost) & sparvgårdens Attila

  Inavelsgrad 0,0

HD index 103 ED index 99

*Vi förbehåller oss rätten att välja vilka familjer våra valpar kommer till.

Vid intresse av valp gå gärna in på valpköpsinfo.och besvara frågorna inför första kontakt.

RLD N Lappforsens Ultra
HD B ED UA(0) Ögon UA-20
PRA/Prcd otest.
Pompes her.fri

Sparvgårdens Attila

HD A ED UA Ögon UA-19

PRA/Prcd DNA-testad Fri

BPH